Displaying list of all colleges affiliated to Pune University.Colleges Affiliated to Pune University

Sainath Shikshanshashra Mahavidyalaya
Located in Nashik district of Maharashtra, Sainath Shikshanshashra Mahavidyalaya came into existence in 2008
Sakeshwar Gramin Vikash Seva Santha
Located in Ahmednagar (Maharashtra), Sakeshwar Gramin Vikash Seva Santha, Shri Manik Shankar Adsul B. Ed College started its first academic session in 2008
Samarth Dnyanpeeth’s Sahyadri Shikshan Shastra Mahavidyalaya
Samarth Dnyanpeeth’s Sahyadri Shikshan Shastra Mahavidyalaya, located in Pune (Maharashtra), conducts one year of full-time undergraduate degree level Bachelor of Education (B. Ed) course
Samarth Shikshan Shastra Mahavidyalaya
Samarth Shikshan Shastra Mahavidyalaya, located in Nashik district of Maharashtra, came into existence in 2008
Sanjivani Prastishthans B. Ed. College
Located in Ahmednagar district of Maharashtra, Sanjivani Prastishthans B. Ed. College started its first academic session in the year 2005
Saraswati Vidya Bhavan's College of Pharmacy
Saraswati Vidya Bhavan (SVB) College of Pharmacy is situated in Thane, Maharashtra. It was established and managed by Saraswati Vidya Bhawan, a registered educational trust
Sharadchandra Pawar College of Pharmacy
Sharadchandra Pawar College of Pharmacy is situated in Pune, Maharashtra. Shri Gajanan Maharaj Shikshan Prasarak Mandal, a registered educational Society has established the college
Sharadchndraji Pawar College of Education
Sharadchndraji Pawar College of Education, located in Pune (Maharashtra), is among the upcoming institutes of the state
Shikshan Shashra B. Ed. College
Shikshan Shashra B. Ed. College, located in Nashikdistrict of Maharashtra, started its first academic session in 2008
Shivajinagar Vidyaprasarak Mandal’s Institute of Management
Shivajinagar Vidyaprasarak Mandal’s Institute of Management, Pune, is a well known institute that offers quality education in the state of Maharashtra
Shivneri Adhyapak Mahavidayalaya
Located in Pune (Maharashtra), Shivneri Adhyapak Mahavidayalaya started its first academic session in the year 2008
Shree Datta Krupa Shaikshanik and Krishi Gram Vikas Pratishthan’s College of Education
Located in Ahmednagar (Maharashtra), Shree Datta Krupa Shaikshanik and Krishi Gram Vikas Pratishthan’s College of Education started its first academic session in 2006
Shree Samarth Academy B. Ed College
Shree Samarth Academy B. Ed College, located in Ahmednagar district of Maharashtra, started its first academic session of imparting comprehensive education to the aspirants in the year 2008
Shri Baneshwar B. Ed College
Shri Baneshwar B. Ed College, located in Ahmednagar district of Maharashtra,is among the upcoming B. Ed colleges of the state
Shri Bhimashankar B. Ed College
Shri Bhimashankar B. Ed College, located in Pune (Maharashtra), came into existence in 2008
Shri Jain Vidya Prasarak Mandal’s College of Education
Shri Jain Vidya Prasarak Mandal’s College of Education, located in Pune (Maharashtra), started its first academic session in the year 2005
Shri Khanderai Pratishthan’s College of Education
Located in Pune (Maharashtra), Shri Khanderai Pratishthan’s College of Education is affiliated to University of Pune
Shri Omkarnath Malpani Law College
Shri Omkarnath Malpani Law College is located in Ahmednagar, Maharashtra. It was established in 1998. The college of law is managed and run by Shikshan Prasarak Sanstha
Shri Saibaba College of Education
Shri Saibaba College of Education, located in Ahmednagar district of Maharashtra, came into existence in 2004
Shri Sant Tukaram Shikshan Prasarak Mandal’s College of Education
Shri Sant Tukaram Shikshan Prasarak Mandal’s College of Education, located in Pune (Maharashtra), is among the prominent educational colleges of the state
Shri Shivaji Maratha Society’s Adhyapak Mahavidyalaya
Shri Shivaji Maratha Society’s Adhyapak Mahavidyalaya, located in Pune (Maharashtra), came into existence in 1970. The institution is among the known educational colleges of the state
Shri Shivaji Maratha Society’s Law College
Shri Shivaji Maratha Society’s Law College is located in Pune, Maharashtra. It was established by Shri Shivaji Maratha Society in 2003. The college is affiliated to University of Pune, Pune
Shri Sidhhi Vinayak Shikshan Shastra Mahavidyalaya
Shri Sidhhi Vinayak Shikshan Shastra Mahavidyalaya, located in Nashik (Maharashtra), came into existence in 2008
Shri Swami Samarth College of Education
Located in Nashik (Maharashtra), Shri Swami Samarth College of Education, started its first academic session in 2008
Siddhant College of Pharmacy
Siddhant College of Pharmacy is situated in Pune, Maharashtra. It was established in 2004 and managed under Chaudhari Atarsingh Yadev Memorial Education Trust, a registered trust

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
move to top